Gabinet Psychoterapii Przestrzeń Spotkania

Skrzypczyka 9, 42-612 Tarnowskie Góry
PS_logo bez tła

Gabinet Psychoterapii Przestrzeń Spotkania

Psychoterapia indywidualna · Terapia małżeńska · Terapia rodziny

Kontrakty terapeutyczne

Psychoterapia indywidualna

1. Ramy czasowe terapii

Psychoterapia w naszym gabinecie odbywa się w formie regularnych sesji, trwających 50 minut. Czas trwania terapii i częstotliwość spotkań mogą być różne w zależności od charakteru opracowywanej problematyki i związanych z tym indywidualnych Pani/Pana potrzeb.

2. Zachowanie poufności

Terapeuta zobowiązuje się do zachowania poufności. Tajemnicą objęte są Pana/Pani dane personalne, fakt korzystania z terapii oraz informacje, które przekazuje Pan/Pani w czasie terapii. Żadna z tych informacji nie zostaje ujawniana nikomu bez Pana/Pani pisemnej zgody. Zasada poufności nie obejmuje sytuacji, w których istnieje zagrożenie życia lub zdrowia klienta lub innych osób, w szczególności sytuacji, w których dzieci są narażone na ryzyko (np. wykorzystania seksualnego, znęcania się lub zaniedbania). W sytuacji superwizji (superwizja to profesjonalna konsultacja działań terapeutycznych) Pana/Pani dane personalne są zmieniane.

3. Zasady współpracy

Psychoterapia polega na współpracy klienta i terapeuty.
Terapeuta, korzystając ze swojej najlepszej wiedzy i umiejętności, zobowiązuje się do prowadzenia Pana/Pani terapii, z zachowaniem zasad etyki zawodowej.
Jako klient psychoterapii jest Pan/Panin aktywnym uczestnikiem procesu terapeutycznego i bierze Pan/Pani odpowiedzialność za sformułowanie celów terapeutycznych oraz proces i tempo wprowadzania zmian koniecznych dla osiągnięcia tych celów.

4. Zasady komunikacji

Komunikacja klienta z terapeutą odbywa się drogą telefoniczną bądź poprzez SMS,
z potwierdzeniem otrzymania wiadomości.

5. Zasady płacenia za terapię

Koszt pojedynczej sesji psychoterapii indywidualnej wynosi 180zł i jest uiszczany po sesji. Może Pan/Pani odwołać sesję do 24 godzin przed planowanym terminem bez ponoszenia żadnych opłat. W sytuacji odwołania spotkania w terminie krótszym niż 24 godzin przed planowanym terminem ponosi Pan/Pani opłatę w wysokości połowy kosztu sesji. W sytuacji odwołania sesji „na ostatnią chwilę” czyli w terminie krótszym niż 3 godziny przed planowanym terminem sesji, ponosi Pan/Pani pełną opłatę za sesję.

6. Rezygnacja z terapii

Ma Pan/Pani prawo zakończyć terapię w dowolnym momencie. Jednak, ponieważ psychoterapia jest niekiedy związana z przeżywaniem negatywnych emocji, warto taką decyzję omówić na sesji. Jeśli sobie Pan/Pani tego zażyczy, terapeuta wskaże innych wykwalifikowanych terapeutów.

 

Terapia małżeńska

1. Ramy czasowe terapii

Terapia małżeńska w naszym gabinecie odbywa się w formie regularnych sesji, trwających 75 minut. Terapia prowadzona jest przez parę terapeutów – Iwonę i Marcina Ziemniewiczów. Czas trwania terapii i częstotliwość spotkań mogą być różne w zależności od charakteru opracowywanej problematyki i związanych z tym indywidualnych Państwa potrzeb.

2. Zachowanie poufności

Terapeuci zobowiązują się do zachowania poufności. Tajemnicą objęte są Państwa dane personalne, fakt korzystania z terapii oraz informacje, które Pastwo przekazuje terapeutom w czasie terapii. Żadna z tych informacji nie zostaje ujawniana nikomu bez Państwa pisemnej zgody. Zasada poufności nie obejmuje sytuacji, w których istnieje zagrożenie życia lub zdrowia Państwa lub innych osób, w szczególności sytuacji, w których dzieci są narażone na ryzyko (np. wykorzystania seksualnego, znęcania się lub zaniedbania). W sytuacji superwizji (superwizja to profesjonalna konsultacja działań terapeutycznych) Państwa dane personalne są zmieniane.

3. Zasady współpracy

Terapia małżeńska polega na współpracy pary korzstającej z terapii i terapeutów.
Terapeuci, korzystając ze swojej najlepszej wiedzy i umiejętności, zobowiązuje się do prowadzenia Państwa terapii, z zachowaniem zasad etyki zawodowej.
Jako klienci terapii małżeńskiej jesteście Państwo aktywnymi uczestnikami procesu terapeutycznego i bierzecie odpowiedzialność za sformułowanie celów terapeutycznych oraz proces i tempo wprowadzania zmian koniecznych dla osiągnięcia tych celów.

4. Zasady komunikacji

Komunikacja z terapeutami odbywa się drogą telefoniczną bądź poprzez SMS, z potwierdzeniem otrzymania wiadomości. Wszelkie ustalenia dotyczące terapii wymagają zgody obojga Państwa. Zgoda ta powinna być przekazana terapeutom osobiście przez obojga Państwa.

5. Zasady płacenia za terapię

Koszt pojedynczej sesji psychoterapii pary wynosi 350zł i jest uiszczany po sesji. Możecie Państwo odwołać sesję do 24 godzin przed planowanym terminem bez ponoszenia żadnych opłat. W sytuacji odwołania spotkania w terminie krótszym niż 24 godzin przed planowanym terminem ponosicie Państwo opłatę w wysokości połowy kosztu sesji. W sytuacji odwołania sesji „na ostatnią chwilę” czyli w terminie krótszym niż 3 godziny przed planowanym terminem sesji, ponosicie Państwo pełną opłatę za sesję.

6. Rezygnacja z terapii

Macie Państwo prawo zakończyć terapię w dowolnym momencie. Jednak, ponieważ terapia małżeńska jest niekiedy związana z przeżywaniem negatywnych emocji, warto taką decyzję omówić
na sesji, nie podejmując jej impulsywnie. Jeśli sobie Państwo tego zażyczycie, wskażemy innych wykwalifikowanych terapeutów prowadzących terapię małżeńską.

Terapia rodziny

1. Ramy czasowe terapii

Terapia rodziny w naszym gabinecie odbywa się w formie regularnych sesji, trwających od 75 minut. Terapia prowadzona jest przez parę terapeutów – Iwonę i Marcina Ziemniewiczów. Czas trwania terapii i częstotliwość spotkań mogą być różne w zależności od charakteru opracowywanej problematyki i związanych z tym indywidualnych Państwa potrzeb.

2. Zachowanie poufności

Terapeuci zobowiązują się do zachowania poufności. Tajemnicą objęte są Państwa dane personalne, fakt korzystania z terapii oraz informacje, które Pastwo przekazuje terapeutom w czasie terapii. Żadna z tych informacji nie zostaje ujawniana nikomu bez Państwa pisemnej zgody. Zasada poufności nie obejmuje sytuacji, w których istnieje zagrożenie życia lub zdrowia Państwa lub innych osób, w szczególności sytuacji, w których dzieci są narażone na ryzyko (np. wykorzystania seksualnego, znęcania się lub zaniedbania). W sytuacji superwizji (superwizja to profesjonalna konsultacja działań terapeutycznych) Państwa dane personalne są zmieniane.

3. Zasady współpracy

Terapia rodziny polega na współpracy rodziny korzystającej z terapii i terapeutów.
Terapeuci, korzystając ze swojej najlepszej wiedzy i umiejętności, zobowiązuje się do prowadzenia Państwa terapii, z zachowaniem zasad etyki zawodowej.
Jako klienci terapii rodziny jesteście Państwo aktywnymi uczestnikami procesu terapeutycznego i bierzecie odpowiedzialność za sformułowanie celów terapeutycznych oraz proces i tempo wprowadzania zmian koniecznych dla osiągnięcia tych celów.

4. Zasady komunikacji

Komunikacja z terapeutami odbywa się drogą telefoniczną bądź poprzez SMS, z potwierdzeniem otrzymania wiadomości. Wszelkie ustalenia dotyczące terapii wymagają zgody wszystkich członków rodziny korzystających z terapii. Zgoda ta powinna być przekazana terapeutom osobiście podczas sesji, w obecności całej rodziny korzystającej z terapii.

5. Zasady płacenia za terapię

Koszt pojedynczej sesji terapii rodziny wynosi 350 zł i jest uiszczany po sesji. Możecie Państwo odwołać sesję do 24 godzin przed planowanym terminem bez ponoszenia żadnych opłat. W sytuacji odwołania spotkania w terminie krótszym niż 24 godzin przed planowanym terminem ponosicie Państwo opłatę w wysokości połowy kosztu sesji. W sytuacji odwołania sesji „na ostatnią chwilę” czyli w terminie krótszym niż 3 godziny przed planowanym terminem sesji, ponosicie Państwo pełną opłatę za sesję.

6. Rezygnacja z terapii

Macie Państwo prawo zakończyć terapię w dowolnym momencie. Jednak, ponieważ terapia rodziny jest niekiedy związana z przeżywaniem negatywnych emocji, warto taką decyzję omówić
na sesji, nie podejmując jej impulsywnie. Jeśli sobie Państwo tego zażyczycie, wskażemy innych wykwalifikowanych terapeutów prowadzących terapię rodziny.