Gabinet Psychoterapii Przestrzeń Spotkania

PS_logo bez tła

Gabinet Psychoterapii Przestrzeń Spotkania

Psychoterapia · Terapia pary · Terapia rodziny · Terapia uzależnień · Warsztaty dla małżeństw

IMG_7977
O Nas

Gabinet Psychoterapii Przestrzeń Spotkania to miejsce, które stworzyliśmy najpierw z myślą o małżeństwach, zmagających się kryzysem relacji, z różnego rodzaju trudnościami komunikacyjnymi, poszukującymi terapii pary. Szybko jednak zdecydowaliśmy się rozszerzyć ofertę o psychoterapię indywidualną, ponieważ znaczna część osób zgłaszających się do nas poszukiwała profesjonalnej pomocy terapeutycznej w radzeniu sobie różnego rodzaju osobistymi kłopotami natury psychologicznej. Jednak, wciąż ważną częścią oferty Gabinetu pozostała właśnie terapia par. Tworzymy i prowadzimy także autorskie kursy rozwojowe dla par małżeńskich. 

Pomagamy także osobom młodym – nastolatkom, doświadczającym różnego rodzaju trudności, często związanych z przebiegiem okresu adolescencji: zaburzeń nastroju, zaburzeń zachowania i emocji, czy kryzysów tożsamości. Prowadzimy terapię młodzieży w formie indywidualnej psychoterapii połączonej z sesjami rodzinnymi. Często jednak do naszego gabinetu zgłaszają się rodzice z dziećmi, które nie są jeszcze nastolatkami – w takich przypadkach proponujemy  terapię rodziny w podejściu systemowym. Jest to forma terapii pozwalająca zrozumieć funkcję niepokojących rodzinę objawów dziecka oraz zapoczątkować zmianę w relacjach między członkami rodziny, dzięki czemu objawy tracą swoją funkcję w systemie rodzinnym – upraszczając można powiedzieć, że „przestają być potrzebne”. Terapię rodziny proponujemy także, gdy tzw. „index-pacjentem”, czyli osobą identyfikowaną jako „problemowa” w rodzinie, jest nastolatek. Terapia rodziny jest preferowanym przez nas podejściem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Często terapię w tym modelu prowadzimy bez udziału dzieci, szczególnie w przypadku tych młodszych. Naszym zadaniem, jako terapeutów, jest w takiej sytuacji prowadzenie rozmów terapeutycznych w kierunku uruchamiania zasobów rodziny (a w szczególności pary rodzicielskiej), wystarczających do rozwiązani problemu do rozwiązania problemu. 

Ważną częścią oferty Gabinetu Psychoterapii Przestrzeń Spotkania jest terapia uzależnień. Pomagamy osobom cierpiącym z powodu nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz doświadczającym trudności w powstrzymaniu się od problemowych zachowań (np. hazardu czy kompulsywnego używania Internetu). 

Jesteśmy psychoterapeutami systemowymi, członkami Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, gdzie systematycznie korzystamy z superwizji i kursów specjalistycznych, by utrzymać swoje kompetencje zawodowe na dobrym poziomie.

Psychoterapia indywidualna

Jest metodą leczenia problemów natury psychologicznej, które mogą objawiać się w różny sposób –na przykład poprzez dezorganizację funkcjonowania w relacjach…

Terapia
małżeńska

Jest formą psychoterapii prowadzonej z parą małżeńską w jednym pomieszczeniu, w jednym czasie, przez jednego, bądź dwóch terapeutów – tę drugą formę zaleca wielu autorów i praktyków.

Terapia
rodzinna

W sensie technicznym jest podobna do terapii małżeńskiej – polega na jednoczesnym spotkaniu rodziny (rodziców z co najmniej jednym dzieckiem) z terapeutą.

Psychoterapia uzależnień

W ujęciu systemowym, jakim się posługujemy, uzależnienie jest rozumiane jako stan, który najprościej można opisać jako ograniczenie możliwości wyboru.

Iwona Ziemniewicz

i.ziemniewicz@gmail.com
506180219

Psychoterapeuta systemowy w trakcie procesu certyfikacji, członek nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, stale podnosząca swoje kompetencje zawodowe, korzystająca z regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora WTTS. Pedagog, absolwentka wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od wielu lat doradca rodziny i małżeński, od 10 lat zajmuje się terapią małżeńską i rodzinną, od kilku lat prowadzi także psychoterapię indywidualną. Szczęśliwa żona i mama.
Na liście spełnionych marzeń ma między innymi: 
– zdobycie Castora (4228m.n.p.m.) w Alpach Pennińskich
– noclegi na wysokości 3500m na lodowcu w Alpach,
– nocowanie pod gwiazdami w Bieszczadach i Tatrach
Marzenia czekające na spełnienie to między innymi jazda konna.

Marcin Ziemniewicz

m.ziemniewicz@gmail.com
502121907

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPA nr 1145). Psychoterapeuta systemowy w trakcie procesu certyfikacji, członek nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.  absolwent Małopolskiego Ośrodka Szkolenia Terapeutów Uzależnień w Krakowie. Ukończył także Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Psycholog, absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od ponad 20 lat terapeuta uzależnień, pracujący z osobami dorosłymi i młodzieżą. Od kilkunastu lat zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych oraz terapią małżeńską (terapią par)  i terapią rodziny.
Szczęśliwy mąż i tata. Pasjonat gitar oraz gry na gitarach. Lubi duże, amerykańskie samochody i podróże nimi – im dłuższa trasa, tym lepiej.

Psychoterapia indywidualna

Jest metodą pomagania w radzeniu sobie z  problemami natury psychologicznej, które mogą objawiać się w różny sposób – na przykład poprzez dezorganizację funkcjonowania w relacjach, w pełnieniu ról społecznych, pogorszenie nastroju, spadek motywacji, czy wreszcie dolegliwości fizyczne, określane jako „psychogenne”, a więc takie, których źródło jest natury psychologicznej. Psychoterapia, pomimo wielkiego bogactwa różnych podejść teoretycznych, często bardzo różniących się między sobą, ostatecznie sprowadza się jednak do tego samego – „leczenia rozmową”. W tym znaczeniu zatem psychoterapia jest sztuką prowadzenia rozmowy w taki sposób, by klient (pacjent) psychoterapii rozszerzał bądź zmieniał swoje rozumienie siebie i problemu, tak, by prowadziło do odzyskania utraconego poczucia wpływu i autonomii. Dzięki temu pacjent może zmienić dotychczasowe, dysfunkcjonalne schematy reagowania emocjonalnego, myślenia i działania tak, by żyć pełniej i szczęśliwiej, nawiązywać głębsze i bardziej satysfakcjonujące więzi ze swoimi bliskimi.

Pracujemy w nurcie systemowym. Szczególne znaczenie ma dla nas perspektywa klienta oraz jego opowieść o problemie, z którym do nas przychodzi. To klient jest ekspertem od własnego życia, terapeuta jest natomiast ekspertem od prowadzenia rozmowy. Klient w czasie rozmowy terapeutycznej, dzięki zadawanym przez terapeutę pytaniom, poszerza perspektywę, z jakiej dotychczas spoglądał na problem. Sam, w trakcie toczącego się procesu terapeutycznego, buduje odpowiedzi na pojawiające się w przestrzeni terapeutycznej pytania i wybiera z nich te, których najbardziej potrzebuje do rozwiązania swoich problemów. 

Podejście systemowe w szczególny sposób bierze pod uwagę kontekst, jakim jest sieć relacji, w perspektywie której człowiek opowiada swoją historię. Do opisania owej sieci relacji używamy metafory „systemu”. Ta część rzeczywistości klienta, która jest określana jako „problem” jest elementem systemu, który go w jakiś sposób przeorganizowuje, tworząc tzw. „system problemowy”. Celem terapii jest umożliwić klientowi poszerzenie perspektywy, z jakiej spogląda na swoje życie, aby mógł „zwolnić problem” z funkcji, jaką ten dotychczas pełnił. 

Terapia systemowa często jest utożsamiana z terapią rodzinną. Jednak podejście systemowe jest czymś znacznie więcej. Istotny dla niego jest sposób myślenia, który polega na rozpatrywaniu człowieka właśnie w kontekście relacyjnym, przy czym nie chodzi tu wyłącznie o relacje z innymi ludźmi. Rozpatruje się także relacje z innymi elementami życia („systemu”) klienta, jak wartości, reguły, emocje, czy wreszcie – „problemy”. Podejście systemowe ma zastosowanie zarówno w terapii par, terapii rodzin, jak i w psychoterapii indywidualnej, w tym w terapii osób zmagających się z różnego rodzaju uzależnieniami.

 

Terapia małżeńska

– jest formą psychoterapii prowadzonej z parą małżeńską w jednym pomieszczeniu, w jednym czasie, przez jednego, bądź dwóch terapeutów. Tę drugą formę – terapię pary prowadzonej również przez parę (diadę) terapeutyczną, zaleca wielu autorów i praktyków, z których wymienić należy np. prestiżowy Instytut Badań na Małżeństwem Kliniki Tavistock w Londynie. Zasadnicza różnica pomiędzy psychoterapią indywidualną a małżeńską dotyczy adresata oddziaływań terapeutycznych oraz obszaru pracy. W psychoterapii indywidualnej klientem jest osoba zgłaszająca się na terapię a obszarem pracy jest życie wewnętrzne oraz związane z tym funkcjonowanie tej osoby. W terapii małżeńskiej klientami – w sensie formalnym – są oczywiście oboje małżonkowie, w sensie technicznym natomiast „klientem”, czy tez adresatem terapii jest związek jako taki, czyli relacja łącząca małżonków. W czasie terapii małżeńskiej nie prowadzi się dwóch równoległych psychoterapii indywidualnych, czy też psychoterapii jednej z osób, wstępnie zidentyfikowanej jako „problemowa”. Terapia dotyczy relacji i tego, co w niej dysfunkcjonalne, a więc będące źródłem cierpienia małżonków. Oczywiście nie da się tych dwóch perspektyw – indywidualnej, wewnątrzpsychicznej każdego z małżonków, oraz interpersonalnej, czyli perspektywy relacji – definitywnie rozdzielić. W terapii małżeńskiej pochylamy się przecież także nad osobistymi historiami i zmaganiami małżonków, jednak akcent jest zdecydowanie położony na to, co się dzieje między nimi, w jaki sposób można pomóc im w kontynuowaniu wyboru, jakiego dokonali – wyboru relacji miłości i wspólnego życia.

Terapia rodziny

W sensie technicznym jest podobna do terapii małżeńskiej – polega na jednoczesnym spotkaniu rodziny (rodziców z co najmniej jednym dzieckiem) z terapeutą, bądź parą terapeutów (my preferujemy to drugie podejście). Podobnie jak w terapii małżeńskiej, adresatem terapii nie jest kokretna osoba, lecz system relacyjny funkcjonujący w rodzinie. Oczywiście motywem do skorzystania z terapii rodzinnej w praktyce najczęściej jest jakiś trudny do przezwyciężenia kłopot z dzieckiem, bądź z dziećmi, rzadziej – z jednym z rodziców. Terapia rodzin jednak nie polega na wspólnym z terapeutami „naprawianiem” owego „kłopotliwego” członka rodziny. Kluczowe w terapii rodziny jest zrozumienie pewnego psychologicznego „tańca rodzinnego”, w którym problemowe zachowanie pełni jakąś funkcję, w sensie ogólnym – zapobiega rozpadowi rodziny. Na przykład dziecko, postrzegane jako bardzo „problemowe” jednoczy, choćby na chwilę, skłóconych rodziców – niestety przeciwko sobie. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że działa to na zasadzie sprzężenia zwrotnego, „błędnego koła”, generującego coraz poważniejsze koszty dla rodziny – po chwili „zjednoczenia” wobec niesfornego dziecka, kryzys komunikacyjny między rodzicami pogłębia się – za co winą obarczane jest dziecko itd. Terapia rodzinna polega ma na celu ujawnienie i zatrzymanie tego procesu oraz pomoc w poszukiwaniu skutecznych, służących budowaniu więzi rodzinnej i nie tak kosztownych emocjonalnie sposobów na dobrą komunikację w rodzinie.

Psychoterapia uzależnień

W ujęciu systemowym, w którym pracujemy, uzależnienie jest rozumiane jako stan, który najprościej można opisać jako ograniczenie możliwości wyboru (R. Klein, 2002). Na ogół wiemy, jakimi chcemy (i jakimi nie chcemy) być osobami, jak chcielibyśmy się zachowywać (a jakich zachowań unikać, ze względu na niekorzystne dla na skutki). Stan uzależnienia wprowadza tutaj zasadniczą zmianę, polegającą na tym, że w pewnych określonych okolicznościach działamy niezgodnie z naszymi preferencjami. Najczęściej dotyczy to nadużywania substancji psychoaktywnych – alkoholu i narkotyków – mówimy wtedy o uzależnieniu chemicznym. Często jednak uzależnienie dotyczy określonego zachowania, takiego jak uprawianie jakiejś formy hazardu, nadużywanie urządzeń elektronicznych, internetu, czy gier komputerowych, kompulsywne (częste, podejmowane po wpływem wewnętrznego, trudnego do opanowania przymusu) zakupy, branie kredytów itd. Mówimy wtedy o uzależnieniu behawioralnym, czyli czynnościowym (ang. behavior – zachowanie). Ogólnie jednak możemy mówić o ograniczonej – w różnym stopniu – możliwości wyboru, szczególnie w sytuacjach w jakimś sensie kryzysowych. Uzależnione zachowanie jest tutaj częścia strategii radzenia sobie z kryzysem: Strategii, która kiedyś zadziałała, jednak z czasem straciła swoją funkcjonalność. Psychoterapia uzależnień w tym ujęciu jest więc rozumiana jako takie poszerzenie perspektywy klienta, aby mógł on odzyskać utraconą możliwość wyboru: jak chce żyć, jaką chce być osobą, oraz które jego strategie radzenia sobie są bardziej w jego interesie, a które mniej. Jeżeli „uzależniona strategia” wyparła inne – chodzi o odzyskanie ich, bądź nauczenie się ich na nowo. Istotne jest tutaj także odzyskanie bardzie ogólnego przekonania o wpływie na własne życie. W terapii uzależnienia w tym ujęciu nie zakładamy abstynencji jako wstępnego warunku uczestnictwa, choć może ona być celem, jaki klient stawia sobie w terapii, jednak urealnionym w terapeutycznym dyskursie.

Psychoterapię uzależnień w Gabinecie Psychoterapii Przestrzeń Spotkania prowadzi Marcin Ziemniewicz, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, w formie indywidualnych sesji terapeutycznych, w settingu ustalonym z klientem.

Warsztaty dla małżeństw

Warsztat dla małżeństw: Moje Drzewo Rodzinne dotyczy tematu dziedzictwa rodzinnego, wnoszonego przez małżonków do relacji pary. Dziedzictwo rozumiemy tutaj przede wszystkim jako zasoby – wbrew popularnemu poglądowi, że po naszych przodkach przejmujemy głównie różne „patologizmy”. Tej opinii zdecydowanie przeciwstawiamy się w czasie warsztatu. Oczywiście są w naszych rodzinach także mroczne historie. Nie unikamy ich, ale staramy się zawsze dostrzegać w nich raczej zmaganie i szukanie rozwiązań, niż tylko złą wolę „tych złych”.
Korzystamy z metody genogramu, czyli specyficznego zapisu drzewa genealogicznego, w którym chodzi przede wszystkim o wzorce relacyjne i ukrytą w nich mądrość pokoleń. Hierarchia wartości oraz normy, jakie wnosimy do miłosnej relacji, są zawsze pochodną tej mądrości. 

Warsztat dla małżeństw: O co ci chodzi? to zupełnie nowa propozycja dla par zainteresowanych tematem komunikacji małżeńskiej. Będziemy rozmawiać o różnicy perspektyw w relacji pary, czyli o okularach, przez które patrzymy na siebie nawzajem. Będziemy przyglądać się przekonaniom, które wpływają na nasze postrzeganie, czyli powinnościom, koniecznościom, ale także naszym pragnieniom i nadziejom, o których próbujemy sobie powiedzieć w miłosnej relacji (a może już przestaliśmy próbować? Skoro tak, to czy to sprawka Zniechęcenia, czy zwyczajnej Obawy?). Będziemy tropić różnicę pomiędzy Oskarżeniem, Skargą a Wyrażeniem Potrzeby. Będziemy zastanawiać się, jakie znaczenie ma ta różnica wpływa dla jakość więzi małżeńskiej. 

Osoby zainteresowane udziałem w warsztacie lub organizacją grupy warsztatowej (minimum 8 par) zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Dokumenty

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi kontraktami terapii oraz polityką prywatności.


Cennik

 
  • sesja psychoterapii indywidualnej, 50 minut -180 zł
  • sesja terapii małżeńskiej, prowadzona w koterapii (2 terapeutów), 75 minut – 350 zł
  • sesja terapii rodziny, prowadzona w koterapii (2 terapeutów), 75 minut – 350 zł
  • sesja psychoterapii uzależnień, 50 minut – 180 zł
 
 

Kontakt

Przed pierwszym spotkaniem w gabinecie prosimy o rozmowę telefoniczną, w czasie której przestawiamy Państwu ofertę adekwatną do przedstawianego tematu (problemu).

Adres gabinetu

Skrzypczyka 9,
42-612 Tarnowskie Góry

Numer telefonu

Iwona Ziemniewicz – 506180219

Marcin Ziemniewicz – 502121907, lub online przez kalendarz portalu Znany Lekarz:

Marcin Ziemniewicz - ZnanyLekarz.pl
Adres email
i.ziemniewicz@gmail.com
m.ziemniewicz@gmail.com